Δικαίωσης συνέχεια

Λίγες ημέρες πέρασαν από την ανακοίνωση των εσωτερικών μεταθέσεων και τα γεγονότα ήρθαν να επιβεβαιώσουν πως η επιμονή με ουσιαστικές παρεμβάσεις και προτάσεις της Ένωσής μας τους
τελευταίους μήνες στα αρμόδια γραφεία για τις μεταθέσεις της 3ης σειράς Ειδικών Φρουρών  και των τριτέκνων βρήκε αποδέκτες.

    Έτσι έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των εσωτερικών μεταθέσεων της 3ης σειράς Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι εντάχθηκαν πέρυσι στο αστυνομικό προσωπικό, σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Κεντρικής Μακεδονίας ξεπερνώντας την αρχική λανθασμένη ερμηνεία των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και τις στρεβλώσεις που δεν επέτερεπαν την αποδοχή των αιτήσεων αυτών. Τελικό αποτέλεσμα, πολλές αιτήσεις συναδέλφων για τις εσωτερικές μεταθέσεις φέτος να έχουν γίνει δεκτές και να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα τοπικά συμβούλια μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων.

    Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις στοχευμένες ενέργειές μας ώστε οι τρίτεκνοι εντασσόμενοι Ειδικοί Φρουροί, που αρχικά  δεν συμπεριλήφθηκαν στους τακτικούς πίνακες μεταθέσεων για τον τόπο συμφερόντων τους και μετέπειτα τα αιτήματά τους ικανοποιήθηκαν, καθιστούν σαφές, πως το βασικό μέλημα της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και η υγειής συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση.

    Ο ρυθμός θα είναι αμείωτος και η στήριξή σας, μας δίνει δύναμη για περαιτέρω επιτυχίες μέσα από νέους αγώνες. Συνεχίζουμε..
Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας