Τί είπαν στο ΔΣ της ΠΟΑΞΙΑ

Διαβάστε με λεπτομέρειες τί συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΞΙΑ: Στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΔΣ για αποκέντρωση των εργασιών του και τόνωση του συνδικαλιστικού
ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια, ενόψει και της πανελλαδικής κινητοποίησης στην 81η ΔΕΘ, το ΔΣ συνεδρίασε στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή των Προέδρων και των Γραμματέων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α.           Ενημέρωση επί του Π.Δ. 81/2016 ΄΄ Ρύθμιση θεμάτων Αστυνομικού Προσωπικού ΄΄.
β.           Συζήτηση-Ενημέρωση για την υπ’ αριθ. 1127/2016 απόφαση του ΣτΕ  - Νέο μισθολόγιο – Λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω δράσεις μας.
γ.            Προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
δ. Εκλογή σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 20 του καταστατικού της Ομοσπονδίας:
Αναπλ. Γενικού Γραμματέα
Εκτελεστικού Γραμματέα
Αν. Ταμία
Ειδικού Γραμματέα οικονομικών – ασφαλιστικών – θεσμικών και θεμάτων προσωπικού
ε.            Οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ήθελε  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια της συνεδρίασης  ή  προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
               Κατά την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την μέχρι σήμερα έκβαση των ανοικτών θεμάτων, για τα οποία έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις τόσο από το προεδρείο μας όσο και σε συνεργασία με τις λοιπές Ενώσεις. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη νέα απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει και πάλι την Ομοσπονδία μας για τις επιλογές της αλλά και για την ουσία της διεκδίκησης, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα των συναντήσεών μας για το θέμα αυτό με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα. Με τον Υπουργό συζητήθηκε κυρίως το θέμα του μισθολογίου που προωθείται από το υπουργείο Οικονομικών εν κρυπτώ, αφού δεν έχει δεχθεί το αίτημά μας για διάλογο παρά την επίδοση εκ μέρους μας και με δικαστικούς επιμελητές των αποφάσεων του ΣτΕ.
               Από τις συναντήσεις με τον κ. Υπουργό δεν υπήρξε ουσιαστική εξέλιξη, παρά μόνο η πληροφόρηση ότι δεν θα ισχύσει το σχέδιο του μισθολογίου που είδε το φως της δημοσιότητας και δόθηκε εντολή να συνταχθεί νέο, το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα θέσει υπόψη μας, όταν είναι έτοιμο. Όσον αφορά δε τα «ισοδύναμα», δήλωσε ότι δεν υφίσταται πλέον τέτοιο θέμα για την Κυβέρνηση, αφού θα κοστολογηθούν και αυτά στο νέο μισθολόγιο.
               Το ΔΣ για το θέμα αυτό, τονίζει ότι δεν αποδεχόμαστε οποιοδήποτε μισθολόγιο είτε με ουδέτερο ή μη δημοσιονομικό χαρακτήρα, όσο δεν αποκαθίστανται οι μισθολογικές αδικίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ (επίπεδα 2012). Αποφασίστηκε δε, να ενταθεί ο αγώνας μας με στόχο τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης, με μορφές και δράσεις που θα υιοθετηθούν από κοινού με τις άλλες Ομοσπονδίες των συναδέλφων αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών.
               Παράλληλα, θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια που μας παρέχει το δικαιϊκό μας σύστημα, με την κατάθεση μηνύσεων ή αγωγών κατά παντός υπευθύνου που θα διεκδικούν την περαιτέρω αποζημίωση για τη ζημία που συνεχίζει να συντελείται εις βάρος των ενστόλων.
               Αναφορικά με τη διεκδίκηση των αναδρομικών, το ΔΣ ενημερώθηκε ότι έως το τέλος του έτους θα κατατεθούν αγωγές για τα έτη 2015 και 2016, όπως θα καθοριστεί τούτο με νεώτερη ανακοίνωσή μας. Γι’ αυτό, τονίστηκε ότι δεν πρέπει να γίνονται βεβιασμένες και μεμονωμένες ενέργειες, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τις Ενώσεις και την Ομοσπονδία.
               Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για το νέο Π.Δ. περί κρίσεων και προαγωγών και αναλυτική παρουσίασή των νέων διατάξεών του από τον Αντιπρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ και μέλος της Επιτροπής που επεξεργάστηκε το θέμα, Αναστάσιο ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ. Κοινή θέση των μελών του ΔΣ είναι ότι επέρχονται αλλαγές σύμφωνα με τις προτάσεις που καταθέσαμε στο πλαίσιο διαβούλευσης με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας πλέον του ενός έτους, και που σκοπό είχαν την εναρμόνιση των ετών παραμονής στους αντίστοιχους βαθμούς με βάση τα νέα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δεδομένα. Από μέλη μας εκφράστηκαν ενστάσεις όσον αφορά στις ρυθμίσεις που καθυστερούν την εξέλιξη των προερχομένων από το Σώμα Αξιωματικών και ζητήθηκε από αυτά να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση στο επικείμενο συνέδριό μας, τον επόμενο μήνα, ούτως ώστε να τύχουν σχετικής επεξεργασίας και να συμπεριληφθούν στις αποφάσεις του. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ομοσπονδία διαχρονικά χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις δράσεις και τις προτάσεις της και θα ήταν άκαιρο να ζητήσει την τροποποίηση ενός ΠΔ πριν καν δοκιμασθεί στην πράξη.
               Για το θέμα των Αξιωματικών εκ του ΤΕΜΑ και του νόμου 3686/2008, επισημάνθηκε ότι στην παρούσα φάση, δεν προχώρησε η Επιτροπή σε ρυθμίσεις και προτάσεις που θα βελτιώνουν τη θέση τους, κάτι που θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα με τη συνέχιση των εργασιών  της, που αναμένεται να αρχίσουν και πάλι μετά το συνέδριο.
               Τέλος, το ΔΣ συζήτησε το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το προωθούμενο Π.Δ. που είδε το φως της δημοσιότητας, και το οποίο αξιολογήθηκε ως ένα θετικό πλην όμως άτολμο και δειλό βήμα που δεν επιφέρει τις αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις. Σημείωσε δε, ότι η αναδιάταξη των αστυνομικών δυνάμεων επιβλήθηκε από την κατασπατάληση πόρων (κτίρια, ενοίκια κλπ), την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, η οποία παγιώθηκε εξαιτίας του παγώματος των προσλήψεων, λόγω έλλειψης κονδυλίων αλλά και των αθρόων συνταξιοδοτήσεων κατά τα έτη 2010, 2011.
               Το πρόβλημα δεν επιλύεται με τέτοιες αναδιαρθρώσεις παρά μόνο με την κάλυψη των οργανικών θέσεων και των πραγματικών αναγκών αστυνόμευσης της χώρας, που θα συνοδεύονται από γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Για όλα αυτά ζητήθηκε από όλες τις Ενώσεις να υποβάλλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα της προτάσεις τους προκειμένου τύχουν επεξεργασίας.
               Κλείνοντας τις εργασίες του, το ΔΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, προέβη στην κάλυψη των νέων θέσεων του προεδρείου και εξελέγησαν:
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Νικόλαος Πέτρου,
Εκτελεστικός Γραμματέας ο Υπαστυνόμος Α Αθανάσιος ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ και
Ειδικός Γραμματέας για θέματα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κων/νος Πλατιάς.
               Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
               Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, με την δυναμική συμμετοχή και παρουσία σας αποτελεί σταθμό στα συνδικαλιστικά μας χρονικά και σηματοδοτεί μια δυναμική συνέχιση των πρωτοβουλιών μας που θα ενταθούν το προσεχές διάστημα, εφόσον η Κυβέρνηση συνεχίσει να αδιαφορεί για την αξιοπρεπή μας εργασιακή και ατομική υπόσταση αφενός και αφετέρου, να μη συμμορφώνεται και να μη σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, πολλώ δε μάλλον να ετοιμάζει νέα σφαγή στα ειδικά μισθολόγιά μας.
               Η απόκρουση αυτών των πολιτών ταυτίζεται με την καθημερινή σύγκρουση και απαιτεί τη δική σας συμμετοχή και παρουσία, όπου τούτο κριθεί σκόπιμο.
               Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον ανυποχώρητο και ανειρήνευτο αγώνα μας έως την τελική δικαίωση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ