Ο μύθος της μαντίλας

Η ειρωνεία είναι ότι ο χριστιανισμός όντως προτρέπει τις «ευσεβείς» χριστιανές να καλύπτουν την κεφαλή τους!
Αναδημοσίευση

Ο καλός μας αναγνώστης (roides.wordpress.com) και φίλος Επαμεινώνδας Παπαγιάννης, μας έστειλε το
παρακάτω άρθρο το οποίο δημοσιεύουμε. Έχουμε την ευχαρίστηση να είναι το δεύτερο δικό του κείμενο που φιλοξενούμε.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΗΛΑΣ

Επειδή η κάλυψη με μαντήλα τών κεφαλών τών «ευσεβών» γυναικών τείνει να ταυτισθεί με το μουσουλμανισμό, ας ερευνήσουμε τι πράγματι «προστάζει» αυτή η θρησκεία. Στο κοράνι, απαντά μόνο μία αναφορά για την εμφάνιση τών γυναικών, και συγκεκριμένα στη σούρα 4 «Νισά», εδάφιο 34. Σύμφωνα με τη μεταφράστρια Ελένη Μιλίλη (εκδόσεις «Κάκτος», Αθήνα 1980): «Οἱ καλές γυναῖκες εἶναι ὑπάκουες. Κρύβουν τά ἀπόκρυφα μέρη τους ἐπειδή ὁ Ἀλλάχ τά ἔχει κρύψει. …». Σύμφωνα με το υπουργείο ισλαμικών υποθέσεων, βακουφίων και ιερού κηρύγματος Σαουδικής Αραβίας (Μεδίνα Μουνάββαρα 1998): «Γι’ αυτό οι ενάρετες γυναίκες πρέπει να είναι με ευσέβεια πειθαρχικές, κι όταν ο άνδρας τους απουσιάζει πρέπει να προστατεύουν ό,τι τους ανέθεσε ο ΑΛΛΑΧ να φυλάγουν. …». Σε κάθε περίπτωση, πουθενά δεν υπάρχει σαφής προτροπή στις «ευσεβείς» μουσουλμάνες να καλύπτουν την κεφαλή τους. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα ακόμη έθιμο που επικράτησε και έχει πια εκληφθεί και ως δήθεν θρησκευτική επιταγή.

Η ειρωνεία είναι ότι ο χριστιανισμός όντως προτρέπει τις «ευσεβείς» χριστιανές να καλύπτουν την κεφαλή τους! Συγκεκριμένα, στην επιστολή Παύλου «πρὸς Κορινθίους α΄», κεφάλαιο ια΄, στίχος 5 απαντά η εξής αναφορά: «πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.».

Για την πληρότητα τού θέματος, πολλές γυναίκες συνήθιζαν, ιδίως κατά το παρελθόν, να φορούν μαντήλι (όχι για λόγους θρησκευτικούς ή εθιμικούς) μόνο και μόνο για να αποφύγουν ανεπιθύμητο ανακάτεμα τών μαλλιών τους από τον αέρα. Για τού λόγου το αληθές, παρατίθενται retro αυθεντικές (χωρίς montage) φωτογραφίες Ευρωπαίων φυσιολατρισσών τού μεσοπολέμου.roides.wordpress.com
.