Συνταγματική απαίτηση για στράτευση των ανδρών υποψήφιων ειδικών φρουρών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ:
ΣτΕ 456/2016 (Γ’). Η
απαίτηση του νόμου για πραγματική εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων μόνο από τους άνδρες υποψήφιους για διορισμό σε θέση ειδικών φρουρών δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, ούτε σε άλλες προστατευτικές της ίσης μεταχειρίσεως των δύο φύλων διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.Κείμενο του αντιστράτηγου ε.α Νίκου Μπλάνη