Έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών Σεπτεμβρίου, Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αναδημοσίευση κειμένου ενημέρωσης που αναρτήθηκε από τον Θεοφιλο Παπαδάκη στο σάιτ της ΣΚΑΥ.

"Επειδή πολλοί συνάδελφοι αναρωτιέστε και
μας έχετε θέσει πολλά ερωτήματα σχετικά με τις Έκτακτες Μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου, μετά τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Μεταθέσεών μας (π.δ. 100/03), με τις τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις των διατάξεων με το νέο π.δ. 75/16, η Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλος του ΕΚΑ, σας γνωστοποιεί τα εξής:

- Οι Έκτακτες Μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου θα αποφασίζονται (ο αριθμός θέσεων) το Β' Δεκαήμερο Σεπτεμβρίου κάθε έτους και θα πραγματοποιούνται το Γ' Δεκαήμερο Οκτωβρίου κάθε έτους.

- Από φέτος και λόγω των αλλαγών που επήλθαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 75/16 στο άρθρο 14 του π.δ. 100/03, θα αποφασίζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων του ΑΕΑ (Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων) εκτός από Μεταθέσεις συναδέλφων με οργανική θέση Αστυφύλακα, επιπλέον και Μεταθέσεις συνάδελφων με οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου - Αρχιφύλακα (Βαθμοφόρου).

- Οι οργανικές θέσεις έπειτα από το Βαθμολογιο του ν. 3686/08 που υπάρχουν ειναί:
α) Αστυφύλακων, όπου ανήκουν οι συνάδελφοι με βαθμό Αστυφύλακα, Υπαρχιφύλακα -με 2 σαρδέλες- (και ανακριτικοι υπαλλήλοι και μη ανακριτικοι υπαλλήλοι) και Αρχιφύλακα -με 3 σαρδέλες- (και ανακριτικοι υπαλλήλοι και μη ανακριτικοί υπαλλήλοι).
β) Ανθυπαστυνόμου - Αρχιφύλακα (Βαθμοφόρου), όπου ανήκουν οι συνάδελφοι με βαθμό Αρχιφύλακα -με 4 σαρδέλες- (κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων ανακριτικοι υπαλλήλοι), Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β' και Α' του ν. 3686/08 (προαγωγή με έτη υπηρεσίας βάσει του άρθρου 7 του ν. 3686/08, καθώς και όσοι εχουν προαχθεί σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

- Οι μεταθέσεις αποφασίζονται με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) από αυτούς που είχαν αρχικά αιτηθεί μετάθεση το Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

- Ο αριθμός των θέσεων θα προκύψει σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις κενές οργανικές θέσεις όπως έχουν προκύψει από τις Τακτικές Μεταθέσεις του ίδιου έτους στις οποίες περιλαμβάνονται και όσες θέσεις έμειναν κενές από συναδέλφους που ακύρωσαν τη μετάθεσή τους.

Ως Αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα υπενθυμίζουμε ότι, δυστυχώς, λόγω του ν. 4249/14 καταργήθηκαν πανελλαδικα 6.700 κενές οργανικές θέσεις Αστυφύλακων, κάτι που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη γενικότερη λειτουργία και οργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό οδήγησε με τη σειρα του στην απόγνωση πολλούς συναδέλφους λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων που επέφερε και, στην πραγματικότητα, πολλές Υπηρεσίες σε πανελλήνιο επίπεδο υπολειτουργούν λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΊΑ, ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΘΈΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ, ΔΗΛΑΔΉ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΦΎΛΑΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΌΜΩΝ - ΑΡΧΙΦΎΛΑΚΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΕΝΊΣΧΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΈΣΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ ΝΟΜΏΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ."

(Επιμέλεια ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ).

Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης
Μέλος ΕΚΑ
(δίπλα στον συνάδελφο)
.