Καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων πυροσβεστών της Π.Υ. Μυτιλήνης


Διαβάστε την ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών που αφορά καταγγελιά για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων των πυροσβεστών του κλιμακίου Π.Υ. Μυτιλήνης


Συνάδελφοι
Έπειτα από ενημέρωση που είχαμε από συνάδελφους που υπηρετούν στο Π.Κ. Αγιάσου

Μυτιλήνης, διαπιστώσαμε σοβαρές παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα:

• Δεν χορηγήθηκαν κανονικές άδειες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο σύνολο

σχεδόν των συναδέλφων. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες του νομού χορηγήθηκαν κανονικά οι

άδειες της θερινής περιόδου. Συνάδελφος μας, υπέβαλλε αναφορά για χορήγηση κανονικής

άδειας, την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε.

• Εκδόθηκε υπηρεσιακό σημείωμα από τη Διοίκηση, για προσέλευση του προσωπικού

όταν κηρύσσεται επιφυλακή, το αργότερο σε 35 λεπτά. Από καμιά νομοθετική διάταξη, όπως

και από καμιά διαταγή, δεν απορρέει ότι μπορεί να δεσμεύεται ο χρόνος του πυροσβεστικού

υπαλλήλου, όταν αυτός βρίσκεται σε ελευθερία από υπηρεσία. Σε περιπτώσεις κήρυξης

επιφυλακής και από τη στιγμή που θα ενημερωθεί ο υπάλληλος από την υπηρεσία του, τότε

οφείλει να παρουσιαστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Κανείς όμως δεν έχει το δικαίωμα να

τον εμποδίσει να εκπληρώνει τις προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές του

υποχρεώσεις, κατά το διάστημα που βρίσκεται σε ελευθερία από την υπηρεσία και πριν

διαταχθεί η επιφυλακή. Για αυτό και ο χρόνος προσέλευσης καθορίζεται από τον οικείο

Διοικητή, για το πρώτο στάδιο της επιφυλακής, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις

επικρατούσες συνθήκες. Επίσης, ακόμα και σε περίπτωση, που υπήρχε η δυνατότητα να

δεσμευόταν ο χρόνος, κατά το διάστημα που ο υπάλληλος βρίσκεται σε ελευθερία από την

υπηρεσία, τότε η πολιτεία θα ήταν υποχρεωμένη να τον αποζημιώσει οικονομικά (όπως για

παράδειγμα αμείβονται υπάλληλοι που υπηρετούν σε επιτελικές υπηρεσίες, διοικήσεις,

καθώς και οι ίδιοι οι Διοικητές), ή να του χορηγήσει αντίστοιχα ρεπό. Τέτοια ρύθμιση όμως,

κατά του ελεύθερου χρόνου των πυροσβεστών, δεν υπάρχει στη νομοθεσία.

• Προτροπή σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους, από τη Διοίκηση, να υποβάλλουν

αναφορές για επιθυμία επιπλέον πρόσθετης εργασίας, σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τις

ισχύουσες διαταγές.

• Ενημέρωση σε συνάδελφο, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, από τον Προϊστάμενο

του εν λόγω Κλιμακίου για την ημερομηνία χορήγησης των προβλεπόμενων τακτικών ρεπό,

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να σημειωθεί ότι ο συνάδελφος είναι πατέρας 2 τέκνων και

διαζευγμένος, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά την επικοινωνία και την επαφή

με τα παιδιά του.

Τα παραπάνω γεγονότα έχουν προκαλέσει αφόρητη ψυχολογική φόρτιση και άλγος, στον

συγκεκριμένο συνάδελφο, αποτέλεσμα της έντονης τακτικής ψυχολογικής πίεσης που του

ασκήθηκε. Αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν να διακομισθεί εκτάκτως και εν ώρα υπηρεσίας,

στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.


Ο συνάδελφος ανέφερε προς τη Διοίκησή του τα προβλήματα που τον απασχολούν και με
Δ.Υ. αναφορές, αλλά και σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση.


Ζητάμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να ενημερώσουμε αναλυτικά το προεδρείο του

σωματείου για το συγκεκριμένο ζήτημα προκειμένου να παρέμβει άμεσα προς τη Διοίκηση
της Π.Υ. Μυτιλήνης και να απαιτήσει να σταματήσουν οι παραβιάσεις των εργασιακων

δικαιωμάτων των συναδέλφων.


Σε περίπτωση που λάβει αρνητική απάντηση να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί

παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου και

παράλληλα να διερευνηθεί και η δυνατότητα διενέργειας νομικών ενεργειών από την πλευρά
του σωματείου μας.Για την Ε.Α.Κ.Π.

Τα μέλη