Χαρτογράφηση των ανθρώπινων συναισθημάτων στον εγκέφαλο


Με την εφαρμογή ενός αλγορίθμου σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία, επιστήμονες μπόρεσαν να δουν συναισθήματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο περιοδικό PLOS Biology, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερη αξιολόγηση των συναισθηματικών καταστάσεων, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους που παλεύουν να αποκαλύψουν τα συναισθήματά τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχε ο καθηγητής Kevin LaBar, του Duke University στο Durham, είναι γνωστό ότι ταινίες, η μουσική και άλλα εξωτερικά ερεθίσματα, μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα που αντικατοπτρίζονται σε μορφές εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Ωστόσο τι συμβαίνει με τις προηγούμενες συναισθηματικές εμπειρίες; Μπορούν συναισθήματα που προέρχονται από την ανάμνηση ενός πάρτι γενεθλίων να φανούν στην εγκεφαλική δραστηριότητα; Αυτό θέλησε να εξετάσει ο Kevin LaBar στη νέα έρευνα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι λειτουργική μαγνητική τομογραφία μπορεί να διαχωρίσει σκέψεις διαφόρων αντικειμένων, όπως ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο.

Οι ερευνητές εφάρμοσαν αλγόριθμο στις απεικονιστικές εξετάσεις 21 φοιτητών. Αυτό τους επέτρεψε να εντοπίσουν 7 χάρτες εγκεφαλικής δραστηριότητας που αντικατοπτρίζουν συναισθηματικές καταστάσεις, όπως ευχαρίστηση, διασκέδαση, έκπληξη, φόβο, θυμό, λύπη και ουδετερότητα.

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αφήσουν τη σκέψη τους να περιπλανηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Κάθε 2 δευτερόλεπτα γινόταν συλλογή στοιχείων για την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων και κάθε 30 δευτερόλεπτα οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη συναισθηματική τους κατάσταση.

Ο ερευνητής εξέτασε αν οι 7 εγκεφαλικοί χάρτες των συναισθημάτων προέκυψαν αυτόματα όταν οι συμμετέχοντες χαλάρωναν στο μηχάνημα χωρίς να τους παρουσιαστεί συναισθηματικό ερέθισμα. Συγκρίνοντας τις τάσεις του εγκεφάλου που συνέβησαν 10 δευτερόλεπτα πριν από κάθε συναισθηματική κατάσταση, όπως αυτή αναφερόταν από τους συμμετέχοντες, οι ερευνητές μπόρεσαν να προβλέψουν με ακρίβεια τα συναισθήματά των εθελοντών.

Ο LaBar σημειώνει ότι τα στοιχεία του εγκεφάλου που συλλέχτηκαν αμέσως μετά την είσοδο του συμμετέχοντος στο απεικονιστικό μηχάνημα έδειξαν σημάδια άγχους- αναμενόμενο για όσους μπαίνουν για πρώτη φορά στο μηχάνημα.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εφάρμοσαν τον αλγόριθμό τους στις απεικονιστικές εξετάσεις ακόμα 499 ανθρώπων, οι οποίοι έπρεπε να χαλαρώσουν για 9 λεπτά στο μηχάνημα. Μετά από την εξέταση οι ερευνητές συνέλεξαν πληροφορίες για το πόσο θλιμμένοι ή αγχωμένοι αισθάνονταν οι συμμετέχοντες –όπως έδειξαν τα σκορ σε ερωτηματολόγια.

Χρησιμοποιώντας τους χάρτες «λύπης» και «φόβου» στον εγκέφαλο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορούν να προβλέψουν τα σκορ κατάθλιψης και άγχους. Επίσης ανακάλυψαν ότι ο αλγόριθμους μπορούσε να εντοπίζει χαρακτηριστικά προσωπικότητας (θυμό, άγχος και κατάθλιψη).

Η έρευνα προσφέρει ενδείξεις ότι συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να εντοπιστούν από απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου, εύρημα που θα μπορούσε να έχει σημαντικές κλινικές εφαρμογές.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι με τη νέα έρευνα έδειξαν ότι μοντέλα με βάση τον εγκέφαλο μπορούν να εντοπίσουν ατομικές διαφορές στη διάθεση και σε συναισθηματικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι σε ευθυγράμμιση με τις αναφορές των συμμετεχόντων για τη συναισθηματική τους εμπειρία σε διακεκομμένες περιόδους χαλάρωσης.


Πηγή: iatronet.gr