Νέα απόφαση για το οικονομικό βοήθημα ΒΟΕΑ

Με τροποποιητική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας διασφαλίζεται και φέτος το ύψος του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για το έτος 2016.Για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και δεν τους έχει καταβληθεί το βοήθημα ΒΟΕΑ , τότε το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011. 

Αυτό προβλέπει απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας όπου με αυτόν τροπό διασφαλίζεται η καταβολή του στο ύψος που ήταν το 2011. Παράλληλα το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) κάνει γνωστό ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. 

Για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. Ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης ορίζεται αναδρομικά η 01.07.2016.

dikaiologitika.gr

.