Η αγωνία του αστυνομικού πριν από τη σύνταξη

Τρεις ημέρες απομένουν ακόμη για την δήλωση παραμονής μέχρι τα 60 σύμφωνα με το νέο π.δ. 81/16. Έχει δηλώσει παραμονή ήδη το
80%!!!!!!!!

Επειδή ο χρόνος μετράει αντίστροφα έως την 30η Σεπτεμβρίου που πρέπει να δηλωθεί η παραμονή στο σώμα η η αυτεπάγγελτη αποστρατεία η τέλος πάντων για την κατηγορία εκείνη των συναδέλφων που συμπληρώνουν πλέον των 40 ετών με μάχιμα,στρατό,ΙΚΑ. οφείλω να επισημάνω για όσους πια θέλουν να φύγουν τα εξής: (Ας με συγχωρήσουν ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ, αλλά δεν είδα ανακοίνωσή τούς) Αναφέρομαι σ'αυτούς που βρίσκονται σε δίλημμα και δεν γνωρίζουν κάποιες λεπτομέρειες.

Όσοι φύγουν μέσα στο 2016 (να έχει βγεί η αποστρατεία τους έως 31/12 και όχι απλά να δηλώσουν) θα είναι οι τελευταίοι που η σύνταξη τους θα βγεί από το ΓΛΚ . Οι λοιποί πλέον θα συνταξιοδοτούνται από τον ΕΦΚΑ (ο θεός βοηθός).
Θα υπολογιστεί η σύνταξη τους με δύο τρόπους με τον παλιό και με τις διατάξεις του Ν 3687/16. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα ,να πάρουν το επιπλέον 50% αν αυτή η διαφορά είναι πάνω από 20% (θα είναι κατά 99%)

Αν κάποιος βγεί στη σύνταξη το 2017 κατά κάποιο τρόπο μπαίνει σε περιπέτειες. Δεν θα παίρνει τα γνωστά τρίμηνα, αλλά η σύνταξη του θα είναι προσωρινή και θα παίρνει το 50% του μέσου όρου των αποδοχών των τελευταίων 12 μηνών.
Εδώ πλέον γεννιέται το ερώτημα, για πόσο καιρό θα παίρνουν προσωρινή σύνταξη?
Αν κρίνουμε από το ΙΚΑ και τα λοιπά ταμεία οι συντάξεις βγαίνουν από 1-5 χρόνια.
Τότε και μόνο τότε και αφού πάρουν την συνταξιοδοτική πράξη θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν χαρτιά για το εφάπαξ.

Πλέον θα υπάρχει ΤΕΑΠΑΣΑ και κλάδος πρόνοιας? 
Αμφιβάλω....
Κρίνεται και αποφασίσετε.......
Και μια ακόμα επισήμανση. Η διαφορά εν ενεργεία και συνταξιούχου δεν θα έχει το σημερινό εύρος. Θα σμικρυνθεί αρκετά. Από 1/1/2017 οι εισφορές για τα ταμεία θα υπολογίζονται για όλο το ακαθάριστο ποσό και συνεπώς θα είναι μεγαλύτερες.
Τηρουμένων των αναλογιών και εν όψει νέου μισθολογίου θα υπάρξουν προσωπικές διαφορές που δεν θα υπολογίζονται στο κτίσιμο του μέσου όρου των αποδοχών.
Η απόφαση είναι δική σας!


Κείμενα ανάλυσης του Νίκου Καραδήμα
.