Νομοθετική ρύθμιση ζητούν οι Απόστρατοι ΕΜΘ

Παραθέτουμε την επιστολή των Αποστράτων ΕΜΘ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με την οποία του ζητούν να ρυθμίσει τα προβλήματα του κλάδου τους: Αξιότιμε κύριε Υπουργέ      
Σας υποβάλλουμε τα παρακάτω θέματα  και τις προτεινόμενες  νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται να γίνουν ώστε να επιλυθούν χρόνια προβλήματα-αιτήματα των ε.α ΕΜΘ και ε.ε ΕΜΘ:
    1. Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση με την  κατάθεση της παρακάτω τροπολογίας « Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:
«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή  καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.» ώστε να επιλυθεί το θέμα με την καταβολή επιπρόσθετης εισφοράς 2% υπέρ  των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας
    2. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση με την κατάθεση της  παρακάτω τροπολογίας: «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.» ώστε να επιλυθεί το θέμα με τις διπλές εισφορές υπέρ των Μετοχικών Ταμείων για το χρόνο που οι Εθελοντές Μακράς Θητείας είχαν την ιδιότητα του ΟΠΥ-ΕΠΥ.
    3. Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση με την  κατάθεση της παρακάτω τροπολογίας ΄΄ Στους Εθελοντές Μακράς Θητείας απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ,με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας (καταληκτικός βαθμός)¨ ώστε να αλλάξει ο καταληκτικός βαθμός για τους ΕΜΘ, θέμα καθαρά ηθικής μορφής και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο
  
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας ευελπιστεί ότι τα παραπάνω θέματα θα τύχουν νομοθετικής ρύθμισης ώστε  επιτέλους να δοθεί λύση στα δίκαια αιτήματα των ε.α και ε.ε ΕΜΘ


                                     

 Με τιμή                                           Για το ΔΣΟ Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός   Γραμματέας
    Παναγιώτου Δημήτριος                                 Χαράλαμπος Καραγιάννης
              Ανθστης ε.α                                                           Ανθστης ε.α