Αποκατάσταση Αστυνομικού Υποδιευθυντή

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης Αστυνομικού Υποδιευθυντή, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής. Ο
προαναφερόμενος Αξιωματικός, τον Οκτώβριο του 2015, με Απόφαση του Ε’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη, αθωώθηκε για τα αδικήματα της πλαστογραφίας με χρήση και της πρόκλησης τέλεσης πλημμελήματος, τα οποία είχε κατηγορηθεί ότι διέπραξε τα έτη 2008 και 2009, όταν υπηρετούσε σε αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο, με το βαθμό του Αστυνόμου Α΄.
Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.