Ανακοίνωση του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας


Ακολουθεί ανακοίνωση του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας για τα προσωπικά δεδομένα
Διαβάστε την ανακοίνωση:  

Την Τετάρτη 21/9 εν ενεργεία στρατιωτικοί ( οι οποίοι απέστειλαν μέσω δικαστικού Επιμελητή τις αιτήσεις εγγραφής τους ως μέλη και ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες της Ένωσης Αττικής – ΕΣΠΕΑ που υπάγεται στην ΠΟΕΣ) – κάποιοι εξ’ αυτών μέλη του ΣΕΕΝΣΑ, κάποιοι άλλοι απλώς συνάδελφοι και φίλοι των μελών του Συνδέσμου Αεροπορίας, συνέταξαν και απέστειλαν την κάτωθι ανακοίνωση, την οποία και γνωστοποιούμε προς ενημέρωση της Πολιτικής κ Στρατιωτικής μας Ηγεσίας, των Βουλευτών της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας, των στρατιωτικών συντακτών, των Ενώσεων – Συνδέσμων Στρατιωτικών και όλων των συναδέλφων στρατιωτικών όλων των κλάδων. Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος επίδοσης των αιτήσεων μέσω δικαστ. Επιμελητή, έγινε για να διασφαλιστεί το εμπρόθεσμο της υποβολής των – όταν δυο μέρες πριν τη λήξη προθεσμίας, μέλη της ΕΣΠΕΑ ( κ. Μαστρογιαννάκης – πρόεδρος και κ. Μανδαράκας – μέλος), εξέφρασαν αδυναμία παραλαβής λόγω απουσίας βιβλίου πρωτοκόλλου και μπλοκ αποδείξεων!!!

 

Την Τρίτη 20/9 στην ηλεκτρονική σελίδα που διαχειρίζεται ο κ. Καρβουνόπουλος διαπιστώσαμε με απορία και έκπληξη να δημοσιεύονται ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα ( διεύθυνση κατοικίας – αριθμός στρατιωτικής ταυτότητας- αριθμός μητρώου). Την επόμενη ημέρα 21/9 στην επίσημη σελίδα της ΠΟΕΣ ‘’υιοθετήθηκε’’ αυτούσιο το δημοσίευμα του κ. Καρβουνόπουλου. Τα ερωτήματα που προκύπτουν και χρήζουν απαντήσεων, είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Ποιός εξουσιοδότησε τον κ. Καρβουνόπουλο και τον διαχειριστή της σελίδας της ΠΟΕΣ, να δημοσιοποιήσουν τα προσωπικά μας δεδομένα; Πώς και από ποιόν βρέθηκαν στην κατοχή του;
  2. Με ποιο δικαίωμα, με ποιο σκεπτικό ο κ. Καρβουνόπουλος και ο διαχειριστής της σελίδας της ΠΟΕΣ, γνωστοποιούν στους πάντες τις διευθύνσεις κατοικίας και τους αριθμούς ταυτότητας μας;
  3. Έχουν άραγε αναλογιστεί τί συνέπειες μπορεί να έχει για την καθημερινότητα και τις οικογένειες μας, αυτή η δημοσιοποίηση των προσωπικών μας στοιχείων;
  4. Ποιος εγγυάται την γαλήνη των οικογενειών μας και ποιος πλέον διασφαλίζει ότι δεν θα συμβεί κάτι σε εμάς ή στις οικογένειες μας, από εν δυνάμει εσωτερικούς ή και εξωτερικούς κινδύνους;
  5. Έχετε καταλάβει τι έχετε πράξει κύριοι εις βάρος εν ενεργεία στρατιωτικών;
  6. Βεβαιώνεται ποικιλοτρόπως ότι ο κ. Κολλύρης όταν απέστειλε από το προσωπικό του email την εξώδικο δήλωση στο email του κ. Καρβουνόπουλου, δεν είχε την παραμικρή αναφορά στα ονόματα μας – πόσω μάλλον των προσωπικών μας δεδομένων
  7. Αληθεύει ότι ο μόνος ενυπόγραφα παραλήπτης της εξωδίκου δηλώσεως από το δικαστικό επιμελητή και συμπερασματικά ο μόνος κάτοχος των ονομάτων, διευθύνσεων και ταυτοτήτων μας, είναι ο μέχρι σήμερα πρόεδρος της ΠΟΕΣ κ. Τσουκαράκης;

 

Ως εν ενεργεία στρατιωτικός ο κάθε ένας εξ’ημών αφού έχει το δικαίωμα, εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει ως μέλος και ως υποψήφιος στις πρώτες αρχαιρεσίες για τα θεσμοθετημένα συμβούλια των περιφερειακών ενώσεων στρατιωτικών. Κοινώς θελήσαμε να συμμετάσχουμε ως μέλη και ως υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές μιας θεσμοθετημένης Ένωσης και για να μην κριθούν ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις μας, τις επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή. Πού είναι το μεμπτό και για ποιο λόγο πρέπει να δημοσιοποιούνται τα προσωπικά μας δεδομένα; Όπως φαίνεται και αποδεικνύεται ότι κάποιους ενόχλησε – ανησύχησε αυτή μας η επιθυμία να συμμετάσχουμε στα συλλογικά όργανα της ΠΟΕΣ.

 

Αλήθεια πότε άλλοτε ο κ. Καρβουνόπουλος και η επίσημη σελίδα της ΠΟΕΣ, δημοσιοποίησαν και ουσιαστικά στοχοποίησαν με ονόματα και διευθύνσεις εν ενεργεία στρατιωτικούς; Πότε άλλοτε ο κ. Καρβουνόπουλος και η ΠΟΕΣ έχουν γνωστοποιήσει στο διαδίκτυο τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της, που έχουν αιτηθεί, είτε να είναι μέλη, είτε να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες αυτής;

 

Ως εν ενεργεία στρατιωτικοί το συγκεκριμένο θέμα μας ξεπερνά. Δυστυχώς αν και δεν ήταν στις προθέσεις μας η εξέλιξη αυτή, η παραβίαση της ιδιωτικής μας ζωής αποτελεί την αιτία για την οποία το θέμα βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης.                                               

                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο