ΠΕΑΛΣ: Να μην αναγκαστεί ξανά κανένα στέλεχος να δανειστεί ούτε ένα ευρώ

Έχοντας γίνει κοινωνοί του προβλήματος που έχει ανακύψει αναφορικά με την αδυναμία των υπηρεσιών να χορηγήσουν την προβλεπόμενη προκαταβολή έναντι των δικαιούμενων οδοιπορικών εξόδων, μετακίνησης και εγκατάστασης (μέσω των παγίων προκαταβολών), στα στελέχη που μετατίθενται και της δικαιολογημένης δυσαρέσκειας και πικρίας αυτών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Το κάθε στέλεχος δεν ευθύνεται για τις όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Κατά συνέπεια η δικαιολογία που προβάλλεται, δεν μπορεί να σταθεί ως επιχείρημα και δεν ενδιαφέρει. 
Είναι αδιανόητο μέσα σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία και με δεδομένες τις άδικες περικοπές στους μισθούς να υποχρεώνονται τα στελέχη να δανείζονται χρήματα για να '΄'δανείσουν'' την Πολιτεία για τις δικές της υποχρεώσεις. 
Είναι άδικο και ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια να κινδυνεύουν τα στελέχη να καταστούν υποκείμενα κατηγορίας από την Υπηρεσία για ''άρνηση εκτέλεσης διαταγής'', τη στιγμή που δηλώνουν ότι θέλουν αλλά δεν δύνανται να εκτελέσουν στην πράξη τη διαταγή μετάθεσης λόγω έλλειψης χρημάτων.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
Να μην αναγκαστεί ξανά κανένα στέλεχος να δανειστεί ούτε ένα ευρώ, στερώντας το από την οικογένειά του, προκειμένου να μπορέσει καλύψει τις μεγάλες οικονομικές ανάγκες της μετακίνησής του. 

ΚΑΛΟΥΜΕ
Την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να δείξει και σε αυτή την περίπτωση την ευαισθησία της και να εγκύψει προσωπικά και ανθρώπινα στο πρόβλημα, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση της κατάστασης και την εξεύρεση άμεσης, ορθολογικής και δίκαιης λύσης.

Για το Δ.Σ.
             Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ