Βίντεο με την ομιλία του προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ στην κινητοποίηση τής Θεσσαλονίκης

Χαιρετισμός του Προέδρου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ 09-09-2016, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Σωμάτων Ασφαλείας στην πλατεία Δικαστηρίων (Άγαλμα
Βενιζέλου) Θεσσαλονίκης, ενόψει της 81ης Δ.Ε.Θ.