Ολοκληρώθηκε το σχολείο επιμόρφωσης 76 νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών


Ολοκληρώθηκε χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2016, με επιτυχία σχολείο επιμόρφωσης 76 νεοπροαχθέντων Αστυνομικών Διευθυντών, έτους 2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 05-09-2016 έως 16-09-2016, σε 2 εκπαιδευτικές σειρές, πενθήμερης διάρκειας η καθεμία, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια του σχολείου, οι Αστυνομικοί Διευθυντές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις σε διάφορα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, όπως σύγχρονος τρόπος διοίκησης (management), ηγεσία, οργάνωση λειτουργία, επικοινωνία κ.α., που θα τους βοηθήσουν να ασκήσουν με πληρότητα τα καθήκοντά τους.
 
Κατά την έναρξη του σχολείου, παρέστη ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, ενώ στην τελετή λήξης του σεμιναρίου παρέστη ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Μωυσίδης, οι οποίοι κατά την ομιλία τους προς τους Αστυνομικούς Διευθυντές, έδωσαν εντολές και οδηγίες για διάφορα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.
 
Τέλος, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, επέδωσε στους αποφοιτήσαντες Αστυνομικούς Διευθυντές τα πιστοποιητικά σπουδών, παρουσία και του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξιάρχου Ιωάννη Χουζούρη.