" Έχουμε χάσει το 45% των αποδοχών μας"

Διαβάστε τις δηλώσεις του Θεόφιλου Παπαδάκη στην εφημερίδα του Σαββατοκύριακου "ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ" στο ειδικό ένθετο "ΜΑΡΣ" για τα ΣΑ και τις ΕΔ, στο
οποίο γίνεται αναφορά στη μεγάλη Ένστολη Κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης και στον εμπαιγμό της Κυβέρνησης σε βάρος όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των ένστολων .

 δεθ