Προτάσεις του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας για την αναδιάρθρωση υπηρεσιών της Δ.Α. Δράμας

 http://www.dramania.gr/media/k2/items/cache/7a5ed6893a202202e84faf325ab03199_Generic.jpg
Το Σωματείο λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα των αστυνομικών αλλά και τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής για καλύτερη αστυνόμευση και περιορισμό της εγκληματικότητας
στο Νομό Δράμας, καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α.Δράμας.:


1.              Περιορισμός διάθεσης αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσίες γραφείων, γραμματειών και επιτελείου, ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι μάχιμες υπηρεσίες για την καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών.

2.              Συγχώνευση και συστέγαση του Α.Τ. Κ.Νευροκοπίου με το Τ.Σ.Φ Κ. Νευροκοπίου Δράμας, λόγω του ότι σε απόσταση 4 χλμ. περίπου λειτουργούν δύο ξεχωριστές υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι με τη συγχώνευση θα αστυνομεύεται καλύτερα η ευρύτερη περιοχή, θα ελέγχεται περισσότερο όλη η συνοριακή γραμμή με τη Βουλγαρία και θα ενισχυθεί ο έλεγχος διαβατηρίων της Εξοχής Δράμας, ο οποίος υπάγεται στο Α.Τ.Κ. Νευροκοπίου Δράμας. Παράλληλα θα εξοικονομηθούν χρήματα από τα έξοδα θέρμανσης και μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού και θα διατεθούν περισσότεροι αστυνομικοί σε καθήκοντα μάχιμης υπηρεσίας.

3.              Συγχώνευση και συστέγαση του Α.Τ. Παρανεστίου με το Τ.Σ.Φ. Παρανεστίου Δράμας, με σκοπό την καλύτερη αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής, την εξοικονόμηση χρημάτων και οχημάτων, καθώς και τη διάθεση περισσότερων αστυνομικών σε καθήκοντα μάχιμης υπηρεσίας.

4.              Άμεση αναγνώριση του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Παρανεστίου Δράμας ως νεοϊδρυθείσα υπηρεσία και στελέχωση του σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003 αρθ.17 παρ.1β, όπου προβλέπεται η επάνδρωση νεοϊδρυθεισών υπηρεσιών από μόνιμο αστυνομικό προσωπικό από άλλες περιοχές μετάθεσης σύμφωνα με τους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας.

5.              Σύσταση γραφείου ασύλου καταγραφής αλλοδαπών εντός του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Παρανεστίου Δράμας, για την αποφυγή των μεταγωγών αυτών στην Αλεξανδρούπολη. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθούν χρήματα από τα καύσιμα λόγω των μετακινήσεων και από την υπεραπασχόληση των αστυνομικών (εκτός έδρας) και θα εξαλειφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την μεταφορά των αλλοδαπών.

6.              Δηλώνουμε την αντίθεση μας στη δημιουργία μεγάλων μεικτών Αστυνομικών Τμημάτων με διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. Α.Τ. και Τ.Τ.)

7.              Προτείνουμε επίσης την μετατροπή του Α.Τ. Σιδηρονέρου  σε Α.Σ. Σιδηρονέρου Δράμας, ώστε να εξακολουθεί να υπάρχει αστυνόμευση στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης(42,5 χλμ.) από τη Δράμα, της μεγάλης εδαφικής αρμοδιότητας του συγκεκριμένου αστυνομικού τμήματος  και της εμπέδωσης της αίσθησης ασφάλειας των κατοίκων της παραμεθορίου περιοχής.