Περισσότερα χρόνια ζωής σε άνδρες προσφέρει η τακτική σωματική άσκηση ακόμη και μετά τα 50Η έναρξη της τακτικής σωματικής άσκησης ακόμη και αργότερα στη ζωή στους άνδρες μειώνει τις πιθανότητες θανάτου αργότερα, σύμφωνα με σουηδική μελέτη.

Ακόμη και εάν είστε μεσήλικας και μέχρι σήμερα είχατε μια καθιστική ζωή, εάν αρχίσετε με προσοχή, με τη συμβουλή του γιατρού σας μια τακτική σωματική άσκηση θα έχετε πολλά να κερδίσετε και μεταξύ αυτών περισσότερα χρόνια ζωής.

Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας στους μεσήλικες άνδρες ακολουθείται ενδεχομένως από μια μείωση της θνησιμότητας που φτάνει στα ίδια επίπεδα με αυτά των ανδρών που είχαν σταθερά στη ζωή τους μια ψηλού βαθμού σωματική εξάσκηση.

Η μείωση της θνησιμότητας που κερδίζουν οι άνδρες με αυτή την προϋπόθεση είναι παρόμοια με αυτήν που κερδίζουν μετά από τη διακοπή του καπνίσματος. Ωστόσο μπορεί να χρειαστούν έως δέκα χρόνια για να φανεί η ευεργετική αυτή επίδραση.

Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα Σουηδών γιατρών, στόχος της οποίας ήταν να εξετάσουν το πως οι αλλαγές στο επίπεδο σωματικών δραστηριοτήτων στη μεσήλικη ζωή μπορεί να επηρεάζει τη θνησιμότητα. Παράλληλα ήθελαν να συγκρίνουν το αποτέλεσμα των εν λόγω αλλαγών με το όφελος σε χρόνια ζωής που κερδίζουν οι άνθρωποι όταν διακόπτουν το κάπνισμα.

Στην έρευνα τους που άρχισε το 1970 έλαβαν μέρος 2.205 άνδρες ηλικίας 50 ετών που ζούσαν στη Σουηδία. Μεταξύ 1970-1973, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με τη σωματική τους άσκηση κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. Οι άνδρες κατατάχθηκαν με βάση τις απαντήσεις τους σε ομάδες χαμηλού, μέτριου και ψηλού επιπέδου σωματικής δραστηριότητας.

Στη συνέχεια οι άνδρες επανεξετάστηκαν στις ηλικίες των 60, 70, 77 και 82 ετών. Καταγράφηκαν οι αλλαγές στο επίπεδο της δραστηριότητας τους. Επίσης σε κάθε ηλικία, συλλέχθηκαν στοιχεία για την αρτηριακή τους πίεση, το δείκτη μάζας σώματος, τη χοληστερόλη αίματος, τις συνήθειες καπνίσματος και χρήσης αλκοόλ.

Στην ηλικία των 50 ετών, σχεδόν οι μισοί άνδρες δήλωσαν ότι είχαν ψηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας που αντιστοιχούσε με τουλάχιστον 3 ώρες αθλητικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού τύπου ή έντονης κηπουρικής εργασίας. Περίπου το ένα τρίτο των ανδρών (36%) δήλωσαν μέτριου βαθμού δραστηριότητα που αντιστοιχούσε με περπάτημα και ποδηλασία. Το 15% είχαν καθιστική ζωή με κύρια δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο την παρακολούθηση τηλεόρασης.

Η συνολική θνησιμότητα ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των ανδρών με καθιστική ζωή σε σύγκριση με τους άνδρες που ήσαν οι πιο δραστήριοι στους οποίους η θνησιμότητα ήταν η χαμηλότερη. Ωστόσο κατά τα πρώτα 5 χρόνια της παρακολούθησης των συμμετεχόντων, η θνησιμότητα ήταν ψηλότερη στους άνδρες που είχαν αυξήσει τη δραστηριότητά τους παρά στους άνδρες με ψηλό επίπεδο άσκησης οι οποίοι όμως δεν είχαν κάνει αλλαγές. Ο αριθμός όμως των εν λόγω θανάτων ήταν μικρός και έτσι οι ερευνητές δεν έδωσαν έμφαση στο εύρημα αυτό.

Μετά από 10 χρόνια, τα ποσοστά θανάτων στους άνδρες που είχαν αυξήσει τα επίπεδα σωματικής τους άσκησης μειώθηκαν και ήσαν παρόμοια με αυτά των ανδρών με ψηλά επίπεδα δραστηριότητας και που δεν είχαν κάνει αλλαγές. Η μείωση της θνησιμότητας που καταγράφηκε ήταν παρόμοια με αυτήν που δημιουργείται μετά από διακοπή του καπνίσματος.

Μετά από τη στάθμιση των άλλων παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, οι Σουηδοί ερευνητές υπολογίζουν ότι οι άνδρες που μετά από την ηλικία των 50 ετών είχαν ψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας αναμένεται να ζήσουν για 2.3 περισσότερα χρόνια από τους άνδρες με καθιστική ζωή και 1.1 χρόνια περισσότερα από τους άνδρες με μέτριο επίπεδο άσκησης.
Είναι γνωστό ότι η τακτική σωματική άσκηση ευεργετεί τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων με πολλούς τρόπους. Όμως περίπου 50% των ηλικιωμένων ανδρών στο Δυτικό κόσμο δεν κάνουν τακτική σωματική άσκηση.

Η έρευνα των Σουηδών μας δείχνει ότι η έναρξη της τακτικής σωματικής άσκησης ακόμη και αργότερα στη ζωή στους άνδρες μειώνει τις πιθανότητες θανάτου αργότερα. Όμως χρειάζεται να περάσει μια περίοδος 5-10 ετών μέχρι που να φανεί το αποτέλεσμα στη συνολική θνησιμότητα.

Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τους μεσήλικες άνδρες να αυξήσουν τη σωματική τους άσκησης σε 3 ώρες εβδομαδιαίως εάν δεν το έχουν ήδη κάνει.

Για τις γυναίκες παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε παρόμοια στοιχεία από έρευνες, η τακτική σωματική άσκηση που ενδυναμώνει το καρδιαγγειακό σύστημα θα τις ευεργετεί.

Πηγή: medlook.net