Από τη δευτέρα ανοίγει η διαδικασία χορήγησης νέων δανείων από το ΤΕΑΠΑΣΑ, Διαβάστε ποιοι δικαιούνται και με ποια δικαιολογητικά

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο για την χορήγηση έκτακτων δανείων για προσωπικούς λόγους από το ΤΕΑΠΑΣΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις από την
ερχόμενη δευτέρα στις 4 Απριλίου, στις οποίες θα περιλαμβάνεται συγκεκριμένη δέσμη αιτιολογικών. 

.